beskåret

beskåret
perf part af beskære.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • beskåret — be|skå|ret vb., præt. ptc. af beskære …   Dansk ordbog

  • beskære — be|skæ|re vb., r, beskar, beskåret (foran fælleskønsord beskåren el. beskåret), beskårne el. beskårede (jf. §31 34); en beskåren el. beskåret busk; et beskåret budget; de beskårne el. beskårede træer; den skæbne der blev ham beskåret (den skæbne… …   Dansk ordbog

  • Viking — Vikingernes foretrukne våben var den bredbladede kampøkse. Nummer to på krigsvåbenlisten var sværdet. Klingerne var damascerede, det vil sige, at klingen var smedet dels af kulstoffrit, dels af opkullet stål, hvad der giver et mønster af lyst og… …   Danske encyklopædi

  • § 32. Præteritum participium foran substantiv — Præteritum participium kan stå attributivt, dvs. umiddelbart foran et substantiv som participiet er knyttet til. Bøjningen i bestemthed, tal og køn fremgår i princippet af § 31. Præteritum participiums bøjningsformer. Når det gælder kønsbøjningen …   Dansk ordbog

  • § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”